Perquè transport de roba penjada?

Cada vegada hi ha més botigues i distribuïdors de botigues que utilitzen el transport de roba penjada per a distribuir les seves peces per a les seves botigues. Encara que també estem acostumats a veure el transport de roba en caixes, aquesta forma per a les botigues fa que perdin diners i temps.

Perquè adaptar el transport de roba penjada?

A grans trets, després de fabricar les peces de roba s’envien ha planxat i emborsat, s’encaixa la roba, transportem a les botigues, es treuen de la caixa, tornem a planxar i repassar, i finalment pengem la roba a la botiga pels nostres clients.

Si pel contrari utilitzem un servei de transport de roba penjada, evitem algun procés com tornar a planxar i repassar les peces de roba, encaixar i treure de la caixa. Traduït d’altra manera, retallem temps i tasques, per la que reduïm costes.

Però la cosa no queda només aquí, moltes vegades quan es transporten les peces de roba en caixes, podem còrrer el risc d’humitats i males olors. Transportant les peces penjades evitem aquestes humitats i els possibles males olors.

Ja fa temps que moltes empreses, sobretot les grans firmes de moda, transporten les seves peces penjades en els camions, beneficiant-se dels avantatges que ofereix aquest sistema.

Que siguis una empresa petita no ha de fer-te enrere per utilitzar aquest sistema de transport de roba penjada, i gaudir dels avantatges.

Tots els nostres camions es troben equipats amb barres per penjar les peces de roba en diferents altures per adaptar-se a la peça, ja que no és el mateix penjar un vestit que una samarreta.

Hem de deixar clar que totes les peces devien anar correctament embolcat i perxat perquè d’aquesta manera quedin totalment protegides.

Segons la quantitat que es necessiti transportar podrem disposar de diferents camions i furgonetes, tots adaptats, pel que el costós totalment adaptable i modular.

Com veureu, el preu no és cap impediment per a poder contractar aquest servei de transport de roba penjada. Contacteu amb el nostre personal i demaneu el vostre pressupost, veuràs com t’ajuda a millorar el teu transport.

¿Porqué transporte de ropa colgada?

Cada vez hay más tiendas y distribuidores de tiendas que utilizan el transporte de ropa colgada para distribuir sus prendas por sus tiendas. Aunque también estamos acostumbrados a ver el transporte de ropa en cajas, esta forma para las tiendas hace que pierdan dinero y tiempo.

¿Por qué adaptar el Transporte de Ropa Colgada?

A grandes rasgos después de fabricar las prendas se envían a planchado y embolsado, se encajan las prendas, transportamos a las tiendas, se sacan de las cajas, volvemos a planchar y repasar, y finalmente colgamos la prenda en la tienda para nuestros clientes.

Si por el contrario utilizamos un servicio de transporte de ropa colgada, evitamos algunos procesos como el de volver a planchar y repasar la prenda, encajar y sacar de caja. Traducido de otra manera acortamos tiempo y tareas, por lo que reducimos costes.

Pero la cosa no queda solo ahí, muchas veces cuando se transportan prendas en cajas, podemos correr el riesgo de humedades, y malos olores. Transportando las prendas colgadas evitas esas humedades y los posibles malos olores.

Ya hace tiempo que muchas empresas, sobretodo las grandes firmas de moda, transportan sus prendas colgadas en los camiones, beneficiándose de las ventajas que ofrece este sistema.

Que seas una empresa pequeña no tiene que echarte atrás para utilizar este sistema de transporte de ropa colgada, y disfrutar de las ventajas.

Todos nuestros camiones están equipados con barras para colgar las prendas en diferentes alturas para adaptarse a la prenda, ya que no es lo mismo colgar un vestido que una camiseta.

Hay que dejar claro que todas las prendas deberán ir correctamente embolsadas y perchadas para que de esta manera queden totalmente protegidas.

Según la cantidad que necesite transportar podremos disponer de diferentes camiones o furgonetas, todas adaptadas, por lo que el coste es totalmente adaptable y modular.

Como veréis, el precio no es ningún impedimento para poder contratar este servicio de transporte de ropa colgada. ¡Contacta con nuestro personal y pide tu presupuesto, verás como te ayuda a mejorar tu transporte!

Benvinguts a Transports LCR

Desde 1987 transportant mercaderies per carretera, en el transcurs d’aquests 30 anys a Transports LCR hem realitzat enviaments de mercaderies molt diverses, especialitzant-nos en el transporte de roba penjada als nostres camions. Sent els pioners en aquest tipus de treballs en tot el Maresme.

Desde la nostre base a Mataró, fem transports nacionals e internacionals de tota índole de mercaderies, incluint mercaderies paletitzades, maquinaria, aliments, repartiment a botigues, etc…

Amb el nostre transport urgent arribem fins a Portugal, França, Italia, Alemanya, Bélgica i altres païssos. La nostra flota propia ens permet oferir un servei de sortida inmediata, sent la mercaderia del client la única transportada sens ser barrejada amb altres mercaderies, i sempre directa al destí.

Disposem d’una amplia flota de camions i furgonetes amb seguiment per GPS pel que controlem la localització de la mercaderies en tot moment.

Tots els nostres vehi­cles disposen de porta elevadora per facilitar i agilitzar el transport de les seves prendes i mercaderies.

Cada client té unes necesitats úniques, per el que ens adaptem a les necesitats de cada transport, només tens que demanar pressupost a la nostre pàgina.

 

Bienvenidos a Transportes LCR

Desde 1987 transportando mercancías por carretera, en el transcurso de estos 30 años en Transportes LCR hemos realizado envíos de mercancías muy diversas, especializándonos en el transporte de prendas colgadas en nuestros camiones. Siendo los pioneros en este tipo de trabajos en todo el Maresme.

Desde nuestra base en Mataró hacemos portes nacionales e internacionales de toda í­ndole de mercancías, incluyendo mercancías paletizadas, maquinaria, alimentos, reparto de tiendas, etc…

Llegamos a Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y otros paí­ses incluso en servicio urgente.

Nuestra flota propia nos permite ofrecer un servicio de salida inmediata, siendo la mercancía del cliente la única transportada sin ser mezclada con otras mercancías, y siempre directa al destino.

Disponemos de una amplia flota de camiones y furgonetas con seguimiento por GPS por lo que controlamos la localización de la mercancía en todo momento.

Todos nuestros vehí­culos disponen de puerta elevadora para facilitar y agilizar el transporte de sus prendas y mercancías.

Cada cliente tiene unas necesidades únicas, por lo que nos adaptamos a las necesidades de cada transporte, solo tienes que pedir presupuesto en nuestra página.